หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

หลวงพ่อโตค่ะ

พระอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จนะค่ะ ดูแบบจำลองไปก่อน

รวมกันทำบุญเพื่อสร้างอุโบสถ

ทางเดินไปอุโบสถ ยังสร้างไม่เสร็จก็สวยขนาดนี้แล้ว

 

อุโบสถ…สวยงามจริงๆ

 

บริเวณวัดก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ได้รับการจัดแต่งอย่างดี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s