★* *★ .•°•.°´Msg จาก พี่นาตาลีสุดสวย (ภาคภาษาไทย)★* *★ .•°•.°´

 
   จะยิ้มถ้าเธอรัก
   จะทักเธอมอง
   จะจองถ้าเธอจีบ
   จะถีบถ้าเธอไม่คิดถึงกัน…
 
อยากจะทำร้ายจิตใจก็เชิญ  
แต่เบาๆนะ….  
เพราะมันอยู่ที่เธอแล้ว  
 
   ทฤษฎีความคิดถึง
   คนนึงส่งใจไปหา
   คำตอบทฤษฎีมีว่า
   กรุณาคิดถึงกลับนิดนึง
 
ข้อความนี้มีผลทำให้คนอ่านน่ารักขึ้น99%  
และแน่นอนคุณคือ 1% ที่เหลือ  
 
   เพื่อนถึงไม่ได้เคียงข้างกันตลอด
   นึกถึงแค่บางวัน
   แต่ความผูกพันเท่าเดิม
 
คนอ่านน่ารักจัง…  
ค่าชม 10 บาท  
ค่าส่ง SMS 3 บาท  
ค่าโกหก 7 บาท  
รวม 20 บาทจ่ายมา  
 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s