36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

พระบรมราโชวาทของในหลวง
 
1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจาน อย่างจริงใจ
2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญาและความกล้าหาญ
3. เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง
ส่วนเพื่อนเก่า,มิตรคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
5. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
6. พูดคำว่าขอบคุณให้มากๆ
7. รักษาความลับให้เป็น
8. ประเมิณคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
9. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10. ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง
11. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
14. ใช้บัตรเครติดเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่าขอโทษ
16. อย่าอายหากจะบอกใครว่าไม่รู้
17. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป
19. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางเห่งความไม่ประมาท
20. คนไม่รักเงินคือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
21. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนดี
22. ชีวิตหนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23. จงอย่าใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อน
24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดได้คนอื่นเข้าใจ
ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความข้าใจในสิ่งที่เราพูด
25. เหรียญเดียวมี 2หน้า ความสำเร็จกับความความลัมเหลว
26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)
29. ระลึกถึงความตายวันละ 3ครั้ง ชีวิตจะมีความสุข มีอภัย มีให้
30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดหมด
31. ทุกชิ้นงานต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
33. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36. ระเบียบวินัยคือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนิน
 
ขอบคุณติ๊ด (Penfriend) ที่ส่งคติดีดีมาให้อ่านรับปีใหม่นี้นะคะ
 
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to 36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

  1. jakkapong says:

    โหววววว เจ๋ง ….happy new year na krub ^^

  2. Sakyawich says:

    “36 แผนที่ชีวิตของพ่อ” ไม่ใช่พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของในหลวงครับ กรุณาบอกต่อๆกัน และไม่ควรเผยแพร่ผิดๆให้เข้าใจว่าเป็นพระบรมราโชวาทของในหลวง “36 แผนที่ชีวิตของพ่อ” 1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และ ความกล้าหาญ3. เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน เพื่อนเก่า/มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า4. อ่านหนังสือธรรมะ ปีละเล่ม5. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา6. พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ7. รักษา ความลับ ให้เป็น8. ประเมินคุณค่าของการให้ อภัย ให้สูง9. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง11. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ16. อย่าอายหากจะบอกใครว่า ไม่รู้17. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป19. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท20. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต21. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด23. จงอย่าใช้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด25. เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับ ล้มเหลว26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด33. ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีน บันไดสูง34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม36. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ทั้งหมดนี้ไม่ใช่พระราชดำรัสครับ เป็นเพียงบทความที่แปลและดัดแปลงมาจากหนังสือ Life\’s Little Instructionsของ H. Jackson Brown Jr. มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันจากกองข่าว สำนักราชเลขาธิการ เลขหนังสือที่ รล ๐๐๐๔.๓/๑๒๔๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใจความว่าดังนี้ ครับ หนังสือ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ที่ รล ๐๐๐๔.๓/๑๒๔๔๙ เรื่อง การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ด้วยสำนักราชเลขาธิการพบว่า มีการแอบอ้างข้อความ ที่อ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "๓๖ แผนที่ชีวิต ของพ่อ" รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางเว็บไซต์ต่างๆ และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้ตรวจสอบข้อความดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่า มิได้เป็นพระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไป สำนักราชเลขาธิการ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ราชเลขาธิการ ลองคิดดูครับ หากคนไทยสักคนไปพูดคุย หรือเขียนบทความให้ฝรั่งฟัง ว่าในหลวงทรงมีพระอัจฉริยะ มอบ 36 แผนที่ชีวิตให้พสกนิกรชาวไทย ทั้งที่มีต้นฉบับจริงก่อนดัดแปลงมานั้นเป็นของชาวฝรั่ง ฝรั่งอาจจะคิดว่าในหลวงทรงไปก็อปปี้ ดัดแปลงความคิดจากเจ้าของหนังสือนั้นมาก็ได้นะครับ มันจะเสื่อมเสียพระเกียรติของพระองค์ท่าน แม้ว่าเนื้อหาจะเป็นสื่งที่ดีเพียงใดก็ตาม เมื่อทราบข้อเท็จจริงกันแล้ว ก็อย่าได้กล่าวอ้างว่าเนื้อหาใน 36 แผนที่ชีวิตของพ่อ ดังกล่าว เป็นพระบรมราโชวาท หรือเป็นพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครับ เพราะไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งครับ และยังอาจทำให้้เสื่อมเสียพระเกียรติของพระองค์ท่านได้ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s